bốn người mua chung một giỏ xoài , người thứ nhất mua 1/5 số xoài , và 1 quả , người thứ hai mua 2/5 số còn lại và bớt lại 1

bốn người mua chung một giỏ xoài , người thứ nhất mua 1/5 số xoài , và 1 quả , người thứ hai mua 2/5 số còn lại và bớt lại 1 quả , người thứ tu mua 5 quả còn lại . Tính số xoài trong giỏ

2 bình luận về “bốn người mua chung một giỏ xoài , người thứ nhất mua 1/5 số xoài , và 1 quả , người thứ hai mua 2/5 số còn lại và bớt lại 1”

 1. Sau khi người thứ hai mua, số xoài còn lại là:
  (5-1):2/5=10 (quả)
  Sau khi người thứ nhất mua, số xoài còn lại là:
  (10-1):3/5=15 (quả)
  Số xoài trong giỏ ban đầu là:
  (15+1):4/5=20 (quả)
  Đáp số: 20 quả xoài
  $\\$

           $\textit{#YouAreMyWorld}$ღ

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số xoài còn lại trong giỏ sau khi người thứ hai mua là:
  (5 – 1) : 2/5 = 10 (quả)
  Số xoài còn lại trong giỏ sau khi người thứ nhất mua là:
  (10-1): 3/5= 15 (quả)
  Số xoài ban đầu ở trong giỏ là:
  ( 15 + 1) : 4/5 = 20 (quả)
  Đáp số:20 quả xoài
  đáp số: 20 quả

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới