BT1/ Cho biểu thức A= 7/n-5 (n thuộc Z) a) n phải có điều kiện j để A là phân số b) Tìm phân số A biết: n=0, n= -7,

BT1/ Cho biểu thức
A= 7/n-5 (n thuộc Z)
a) n phải có điều kiện j để A là phân số
b) Tìm phân số A biết: n=0, n= -7, n=2
BT2/ Cho biểu thức
B= 4/n+1 (n thuộc Z)
a) n phải có điều kiện j để B là phân số
b) Tìm n thuộc Z để B là số nguyên
giúp em với ạaaaaaaaaaaaaa

1 bình luận về “BT1/ Cho biểu thức A= 7/n-5 (n thuộc Z) a) n phải có điều kiện j để A là phân số b) Tìm phân số A biết: n=0, n= -7,”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  BT1
  a,n khác 5 và 7 ko chia hết cho n-5
  b, Nếu n=0 thì A=7/-5
             n=-7 thì A= 7/-12
             n=2 thì A=7/-3
  BT2
  a,n khác -1 và 4 ko chia hết cho n+1
  b, Để B là số nguyên thì 4 phải chia hết cho n+1
  ⇒n+1 ∈ Ư4
  ⇒n+1 ∈ {±1,±2,±4}
  Ta có bảng xét
  n+1    -1       1       -2       2     -4      4
  n         -2       0      -3       1      -5      3 
  xét        tm  tm      tm      tm    tm    tm
  ⇒n ∈ {-2,0,-3,1,-5,3}
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới