C là tập hợp các số nguyên dương x thỏa mạn – 5 chia hết cho x . tập hợp C có bao nhiêu phần tử A. 0 B . 2 C. 1 D . 5

C là tập hợp các số nguyên dương x thỏa mạn – 5 chia hết cho x . tập hợp C có bao nhiêu phần tử
A. 0 B . 2 C. 1 D . 5
giải chi tiết

1 bình luận về “C là tập hợp các số nguyên dương x thỏa mạn – 5 chia hết cho x . tập hợp C có bao nhiêu phần tử A. 0 B . 2 C. 1 D . 5”

 1. Giải đáp:
  B.2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -5 \vdots x =>x \in Ư(-5) = {+-1 ; +-5}
  Mà x là số nguyên dương
  =>C = {1;5}
  =>B.2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới