Các số nguyên x và y thuộc tập hợp các số nguyên từ -2021 đến 2022 Tìm : a) giá trị lớn nhất của hiệu x – y b) giá trị nhỏ n

Các số nguyên x và y thuộc tập hợp các số nguyên từ -2021 đến 2022
Tìm : a) giá trị lớn nhất của hiệu x – y
b) giá trị nhỏ nhất của hiệu x – y
ai trả lời nhanh, đúng và dẽ hiểu cho ctlhn
hứa là sẽ làm ạViết một bình luận

Câu hỏi mới