Cái sân nhà bạn Minh có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . Biết chu vi cái sân đó là 50m.

Cái sân nhà bạn Minh có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . Biết chu vi cái sân đó là 50m.

2 bình luận về “Cái sân nhà bạn Minh có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . Biết chu vi cái sân đó là 50m.”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nửa chu vi cái sân là:
    50:2=25 (m)
   Chiều dài cái sân là:
    25:(4+1)×4=20 (m)
   Chiều rộng cái sân là:
    25-20=5 (m)
   Diện tích cái sân là:
    20×5=100 (m²)

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều dài cái sân nhà bạn Minh là :
    (50:2):(4+1) xx 4 = 20 (m)   
  Chiều rộng cái sân nhà bạn Minh là :
    20 : 4 = 5 (m)   
  Diện tích cái sân nhà bạn Minh là :
    5 xx 20 = 100 (m^2)   
  Đáp số :   100m^2   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới