Cặp phân số 3/-7 và-3/7 có bằng nhau ko vì sao

Cặp phân số 3/-7 và-3/7 có bằng nhau ko vì sao
Viết một bình luận