Câu 1 : Cho 4 điểm D, E, H, K thẳng hàng theo thứ tự đó. a) Viết tên các tia gốc D, gốc E, gốc H, gốc K. b) Viết tên các tia

Câu 1 : Cho 4 điểm D, E, H, K thẳng hàng theo thứ tự đó.
a) Viết tên các tia gốc D, gốc E, gốc H, gốc K.
b) Viết tên các tia đối nhau của tia ED, tia HK.

1 bình luận về “Câu 1 : Cho 4 điểm D, E, H, K thẳng hàng theo thứ tự đó. a) Viết tên các tia gốc D, gốc E, gốc H, gốc K. b) Viết tên các tia”

 1. Câu 1: 
  a) Các tia gốc D : tia DE, tia DH và tia DK
      Các tia gốc E : tia ED cũng là tia EH, EK
      Các tia gốc H : tia HK cũng là tia HE, HD
      Các tia gốc K : tia KH cũng là tia KE, KD
  b) Các tia đối nhau với tia ED là: Tia EH và EK
      Các tia đối nhau với tia HK là: Tia HE và HD
  Chúc Bạn Học Tốt
  Cho Mình Xin CTLHN Nha
  *buiquocdat72 

  cau-1-cho-4-diem-d-e-h-k-thang-hang-theo-thu-tu-do-a-viet-ten-cac-tia-goc-d-goc-e-goc-h-goc-k-b

  Trả lời

Viết một bình luận