Câu 1:Cho tập hợp C = {x / 3 ⩽x < 8}Hãy viết tập hợp C bằng cách liệt kê các phần tửA.C = {3; 4; 5; 6; 7; 8}B.C= {7; 6; 5;

Câu 1:Cho tập hợp C = {x / 3 ⩽x < 8}Hãy viết tập hợp C bằng cách liệt kê các phần tửA.C = {3; 4; 5; 6; 7; 8}B.C= {7; 6; 5; 4; 3}C.C={4; 5; 6; 7}D. C= [3; 4; 5; 6; 7]

2 bình luận về “Câu 1:Cho tập hợp C = {x / 3 ⩽x < 8}Hãy viết tập hợp C bằng cách liệt kê các phần tửA.C = {3; 4; 5; 6; 7; 8}B.C= {7; 6; 5;”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  C={x// 3≤x<8}
  Xét từng số trong khoảng 3≤x<8
  →Thay x=3 vào 3≤x<8 ⇔3≤3<8 (Hợp lí)
  →Thay x=4 vào 3≤x<8 ⇔3≤4<8 (Hợp lí)
  →Thay x=5 vào 3≤x<8 ⇔3≤5<8 (Hợp lí)
  →Thay x=6 vào 3≤x<8 ⇔3≤6<8 (Hợp lí)
  →Thay x=7 vào 3≤x<8 ⇔3≤7<8 (Hợp lí)
  →Thay x=8 vào 3≤x<8 ⇔3≤8<8 (Vô lí)
       Vậy tập hợp C={3; 4; 5; 6; 7}
           ⇒Chọn C

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới