câu 1:Cô Mai nhập về cửa hàng 100 áo sơ mi với giá 190000 đồng 1 áo và bán ra với giá 250000 đồng 1 áo . sau khi bán được 40

câu 1:Cô Mai nhập về cửa hàng 100 áo sơ mi với giá 190000 đồng 1 áo và bán ra với giá 250000 đồng 1 áo . sau khi bán được 40 áo thì cô giảm giá còn 180000 đồng 1 áo và bán hết số áo còn lại . Hỏi cô Mai lời hay lỗi bao nhiêu tiền?
Câu 2: 2 đội công nhân cùng làm một số sản phẩm như nhau. Mỗi công nhân đội một lần làm 20 sản phẩm . Mỗi công nhân đội hai làm 45 sản phẩm. Biết số sản phẩm trong khoảng từ 200 đến 400 , tính số sản phẩm mỗi đội làm

1 bình luận về “câu 1:Cô Mai nhập về cửa hàng 100 áo sơ mi với giá 190000 đồng 1 áo và bán ra với giá 250000 đồng 1 áo . sau khi bán được 40”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  1. số tiền mua áo = 19000000
  số tiền bán 40 cái áo với giá 250000=250000*40=10000000
  Số tiền bán 60 cái áo với giá 180000=180000*60=10800000
                                                                                        ||
                                                                                        \/
                                                                    20800000-19000000=1800000

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới