Câu 1: Công ty An Bình có lợi nhuận mỗi tháng trong 4 tháng đầu năm là -70 triệu đồng. Trong 8 tháng tiếp theo, lợi nhuận mỗ

Câu 1: Công ty An Bình có lợi nhuận mỗi tháng trong 4 tháng đầu năm là -70 triệu đồng. Trong 8 tháng tiếp theo, lợi nhuận mỗi tháng của công ty là 60 triệu đồng. Sau 12 tháng kinh doanh, lợi nhuận của công ty An Bình là bao nhiêu tiền?
Bạn nào trả lời nhanh mình tặng 5 sao nha!

2 bình luận về “Câu 1: Công ty An Bình có lợi nhuận mỗi tháng trong 4 tháng đầu năm là -70 triệu đồng. Trong 8 tháng tiếp theo, lợi nhuận mỗ”

 1. giải:
  Lợi nhuận ở 4 tháng đầu của công ty An Bình là:
  (-70).4=-280(triệu đồng)
  Lợi nhuận ở 8 tháng tiếp theo của công ty An Bình là:
  60.8=480(triệu đồng)
  Sau 12 tháng,lợi nhuận của công ty An Bình là:
  (-280)+480=200(triệu đồng)
  Đáp số :200(triệu đồng)
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:Lợi nhuận của công ty An Bình trong 4 tháng đầu là:
                   -70×4=-280(triệu) 
   Lợi nhuận của công ty An Bình trong 8 tháng sau là:
                     60×8=480(triệu)
  Lợi nhuận của công ty An Bình trong cả 12 tháng là:
               -280+480=200(triệu)
      Vây Lợi nhuận của công ty An Bình sau 12 tháng là 200 triệu đồng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới