Câu 1: Điền số thích hợp vào dấu * để số 711* chia hết cho cả 2, 3, 5, 9 A. 5 B. 9 C.3 D. 0 Câu 2: Tổng các số nguyên x thỏa

Câu 1: Điền số thích hợp vào dấu * để số 711* chia hết cho cả 2, 3, 5, 9
A. 5
B. 9
C.3
D. 0
Câu 2: Tổng các số nguyên x thỏa mãn -5< x <5 là:
A. -5
B. 5
C. 0
D. 10
Câu 3: Hình thoi ccos độ dài đường chéo là 20 cm và 40 cm. Diện tích hình thoi đó là:
A. 400cm2
B. 600cm2
C. 800cm2
D. 200cm2
Câu 4: ƯCLN (24, 18) là:
A. 8
B. 3
C. 6
D. 72
Câu 5: Nhiệt độ buổi sáng của phòng ướp lạnh là -9 độ C. Nhiệt độ buổi nhiều của phòng ướp lạnh đó là bao nhiêu, biết nhiệt độ tăng 4 độ C so với buổi sáng?
A. 13 độ C
B. -5 độ C
C. 5 độ C
D. -13 độ C
Câu 6: BCNN (15, 30, 60) là
A. 2^4 . 5 . 7
B. 2^2 . 3 .5
C. 2^4
D. 5 . 7

1 bình luận về “Câu 1: Điền số thích hợp vào dấu * để số 711* chia hết cho cả 2, 3, 5, 9 A. 5 B. 9 C.3 D. 0 Câu 2: Tổng các số nguyên x thỏa”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới