Câu 1 : Vẽ A). Đường thẳng CD B). Đoạn thẳng CD C). Tia CD D). Tia DC Câu 2 : Cho 4 điểm A,B,C,D trong đó không có 3 điểm nào

Câu 1 : Vẽ
A). Đường thẳng CD
B). Đoạn thẳng CD
C). Tia CD
D). Tia DC
Câu 2 : Cho 4 điểm A,B,C,D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng .
a). Vẽ tất cả các đoạn thẳng đi qua 4 điểm .
B). Kể tên các đoạn thẳng vừa vẽ.
Giúp mik với mọi người ơi

1 bình luận về “Câu 1 : Vẽ A). Đường thẳng CD B). Đoạn thẳng CD C). Tia CD D). Tia DC Câu 2 : Cho 4 điểm A,B,C,D trong đó không có 3 điểm nào”

Viết một bình luận