Câu 11: Học sinh lớp 6D khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 6, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 40 đế

Câu 11: Học sinh lớp 6D khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 6, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 40 đến 60. Số học sinh của lớp là

1 bình luận về “Câu 11: Học sinh lớp 6D khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 6, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 40 đế”

 1. Ta gọi số hs là x
  Theo đề bài ta suy luận ra
  Xchia hết cho 2,3,6,8
  Ta có
  2=2
  3=3
  6=2.3
  8=2^3
  =>BCNN(2,3,6,8)=2^3.3=24
  BC(2,3,6,8)=B(24)={0,24,48,…}
  Mà 40<x<60=>x=48
  Vậy số học sinh là 48
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới