Câu 13 thực hiện phép tính a,(-23)+15+23+(-25) b,5.3 mũ 2-7.2 mũ 3 c,2021-[21+(15-5)2] d 58.75+58.50-58.25 giúp mk vs ạ

Câu 13 thực hiện phép tính
a,(-23)+15+23+(-25)
b,5.3 mũ 2-7.2 mũ 3
c,2021-[21+(15-5)2]
d 58.75+58.50-58.25
giúp mk vs ạ

2 bình luận về “Câu 13 thực hiện phép tính a,(-23)+15+23+(-25) b,5.3 mũ 2-7.2 mũ 3 c,2021-[21+(15-5)2] d 58.75+58.50-58.25 giúp mk vs ạ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (-23)+15+23+(-25)
  =[(-23)+23]+[15+(-25)]
  =0+(-10)
  =-10
  5.3^2-7.2^3
  =5.9-7.8
  =45-56
  =-11
  2021-(21+(15-5).2]
  =2021-(21+10.2)
  =2021-(21+20)
  =2021-41
  =1980
  58.75+58.50-58.25
  =58.(75+50-25)
  =58.100
  =5800

  Trả lời
 2. cho mink xin câu trả lời hay nhất ạ
  câu a) mink làm lại nè
  (-23)+15+23+(-25)
  =[(-23)+23]+[15+(-25)]
  =0+(-10)
  =-10
                               

  cau-13-thuc-hien-phep-tinh-a-23-15-23-25-b-5-3-mu-2-7-2-mu-3-c-2021-21-15-5-2-d-58-75-58-50-58-2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới