Câu 2: Tìm n thuộc Z để A=3n-2/n+1 là phân số tối giản

Câu 2: Tìm n thuộc Z để A=3n-2/n+1 là phân số tối giảnViết một bình luận

Câu hỏi mới