Câu 20: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 25m, chiều rộng 20 m. a) Tính chu vi, diện tích thửa ruộng? b) Người ta

Câu 20: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 25m, chiều rộng 20 m.
a) Tính chu vi, diện tích thửa ruộng?
b) Người ta trồng ngô trên thửa ruộng đó, tính ra trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 50kg ngô. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu kg ngô?

2 bình luận về “Câu 20: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 25m, chiều rộng 20 m. a) Tính chu vi, diện tích thửa ruộng? b) Người ta”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)   Chu vi thửa ruộng là :
    (25+20)xx2 = 90 (m)  
  Diện tích thửa ruộng là :
    25 xx 20 = 500 (m^2)  
    b)   Cả thửa ruộng thu được số ngô là :
    500 : 100 xx 50 = 250 (kg)   
  Đáp số :   …..   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới