Câu 3: ChatGPT hay ChatGerative Pre-training Transformer là một mô hình ngôn ngữ do OpenAI phát triển. Hay hiểu một cách đơn

Câu 3: ChatGPT hay ChatGerative Pre-training Transformer là một mô hình ngôn ngữ do OpenAI phát triển. Hay hiểu một cách đơn giản nó là một AI hỗ trợ bạn trong việc tạo ra các cuộc trò chuyện tự động và trả lời câu hỏi về đa dạng các chủ đề, lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì ChatGPT vẫn chưa được hoàn toàn chính xác về thông tin giải đáp. Để khác phục lỗi này, giả sử công ty chia 48 kĩ sư và 60 lập trình viên thành các nhóm để chỉnh sửa các lỗi. Hỏi công ty có thể chia nhiều nhất thành bao nhiêu nhóm sao cho số kĩ sư và lập trình viên được chia đều vào các nhóm.
giúp em với. nhanh nhaViết một bình luận

Câu hỏi mới