CÂU 6:Thực hiện phép tính (Tính nhanh một cách hợp lí) a) 45 32 + 55 b)22 +

CÂU 6:Thực hiện phép tính (Tính nhanh một cách hợp lí)
a) 45 32 + 55 b)22 +47 27 +78
c) 58.75 + 58.50 58.25 d) (-27).39 + (-27).63 2.(-27)
e) 175 + (-30) +(-175) f) 378 ( – 12)
g) (32650071)(32671) h) (8).78.(125)

1 bình luận về “CÂU 6:Thực hiện phép tính (Tính nhanh một cách hợp lí) a) 45 32 + 55 b)22 +”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới