Câu 6: Vẽ tia Ax. Trên tia Ax lấy điểm B, C sao cho AB có độ dài 6cm và C là trung điểm của đoạn thẳng AB. Vẽ tia Ay là tia đ

Câu 6: Vẽ tia Ax. Trên tia Ax lấy điểm B, C sao cho AB có độ dài 6cm và C là trung điểm của đoạn
thẳng AB. Vẽ tia Ay là tia đối của tia Ax, lấy điểm D thuộc tia Ay sao cho AD có độ dài bằng 3cm.
a) Điềm nào thuộc, không thuộc đoạn thẳng CD
b) Đọc tên các tia đối nhau có trên hình
c) A có phải là trung điểm của CD không? Vì sao?Viết một bình luận