câu 91 tìm x biết: x:600=10 x+600=1600 nhanh nha mn mik đag vội

câu 91 tìm x biết:
x:600=10
x+600=1600
nhanh nha mn mik đag vội

2 bình luận về “câu 91 tìm x biết: x:600=10 x+600=1600 nhanh nha mn mik đag vội”

 1. Giải đáp:
   Câu 91:                                                            Bài làm 
  x : 600 = 10
  x=10.600
  x= 6000
  x+600=1600
  x= 1600-600
  x= 1000
  ~~ vuhaidang91 ~~
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới