chiếc xe cùng chạy từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng tàu với quãng đường 120km, xe thứ nhất đi trong 80 phút, xe thứ hai đi

chiếc xe cùng chạy từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng tàu với quãng đường 120km, xe thứ nhất đi trong 80 phút, xe thứ hai đi trong 1 `1/2`
giờ . Hỏi trong hai xe đó xe nào chạy nhanh hơn?Viết một bình luận

Câu hỏi mới