cho 1 hình vuông nếu tăng cạnh của hình vuông về 4 phía lên 2m thì dt tăng lên 20m^2. tính cạnh của hình vuông ban đầu

cho 1 hình vuông nếu tăng cạnh của hình vuông về 4 phía lên 2m thì dt tăng lên 20m^2. tính cạnh của hình vuông ban đầuViết một bình luận

Câu hỏi mới