cho 2 tia ox và oy đối nhau. lấy điểm A thuộc tia Ox điểm B thuộc tia Oy sao cho OA và OB bằng 4 cm. Lấy M và N lần lượt là t

cho 2 tia ox và oy đối nhau. lấy điểm A thuộc tia Ox điểm B thuộc tia Oy sao cho OA và OB bằng 4 cm. Lấy M và N lần lượt là trung điểm của OA và OB
a, Tính OM và ON
b, Điểm O có là trung điểm của đoạn M và N ko

1 bình luận về “cho 2 tia ox và oy đối nhau. lấy điểm A thuộc tia Ox điểm B thuộc tia Oy sao cho OA và OB bằng 4 cm. Lấy M và N lần lượt là t”

Viết một bình luận