Cho 200 tia chung gốc A. Hỏi có tất cả bao nhiêu góc có thể tạo thành?

Cho 200 tia chung gốc A. Hỏi có tất cả bao nhiêu góc có thể tạo thành?

2 bình luận về “Cho 200 tia chung gốc A. Hỏi có tất cả bao nhiêu góc có thể tạo thành?”

Viết một bình luận