cho 30 điểm trong đó 3 điểm thẳng hàng . Cứ qua 2 điểm ta vẽ một đường thẳng . Tìm số đường thẳng

cho 30 điểm trong đó 3 điểm thẳng hàng . Cứ qua 2 điểm ta vẽ một đường thẳng . Tìm số đường thẳngViết một bình luận

Câu hỏi mới