Cho 4x -5y chia hết cho 14 . CMR -8x + 3y chia hết cho 14

Cho 4x -5y chia hết cho 14 . CMR
-8x + 3y chia hết cho 14Viết một bình luận

Câu hỏi mới