Cho 4 điểm A,B,C,D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Viết tên các đường thẳng

Cho 4 điểm A,B,C,D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Viết tên các đường thẳng đó.

2 bình luận về “Cho 4 điểm A,B,C,D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Viết tên các đường thẳng”

 1.  Ta có 6 đường thẳng
   Tên các đường thẳng là: DA, DB, DC, CA, CB, BA
  Ta có:
  AB giao DA=A;AB giao CA=A
  AB giao DB=B;AB giao CB=B
  CD giao CA=C; CD giao CB=C
  CD giao DA=D;CD giao BD=D
                                            

  cho-4-diem-a-b-c-d-trong-do-khong-co-3-diem-nao-thang-hang-ke-cac-duong-thang-di-qua-cac-cap-die

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới