cho a=1+2-3-4+5+6-…….-99-100 tính tổng kết quả =100 TRÌNH BÀY GIÚP MK NHA

cho a=1+2-3-4+5+6-…….-99-100 tính tổng kết quả =100 TRÌNH BÀY GIÚP MK NHA

1 bình luận về “cho a=1+2-3-4+5+6-…….-99-100 tính tổng kết quả =100 TRÌNH BÀY GIÚP MK NHA”

 1. Giải đáp:
   A=1+2-3-4+5+6-…-99-100
  A=(100-1):1+1=100 số
  A=100:4=25 cặp
  A=(1+2-3-4)+(5+6-7-8)+…+(97+98-99-100)
  A=-4+(-4)+…+(-4)
  A=-4.25
  A=-100
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới