Cho A=2+2^2+2^3+…+2^60. Chứng tỏ rằng 15 là ước của A

Cho A=2+2^2+2^3+…+2^60. Chứng tỏ rằng 15 là ước của A

2 bình luận về “Cho A=2+2^2+2^3+…+2^60. Chứng tỏ rằng 15 là ước của A”

 1. $A=2+2^2+2^3+…+2^60$
  $=(2 \times 1+2 \times 2+2 \times 2^2+2 \times 2^3)+…+(2^{57} \times 1 + 2 ^{57} \times 2 + 2^{57} \times 2^2 + 2^{57} \times 2^3)$
  $=2 \times (1 + 2 + 2^2+2^3) +…+ 2^{57}(1+2+2+2+2^3)$
  $=(2+…+2^{57})(1+2+4+8)$
  $=(2+…+2^{57}) \times 15$
  -> $15$ là ước của A
  Chúc bạn học tốt !!!
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=2+2^2+2^3+2^4+…+2^59+2^60
  =2.(1+2)+2^3.(1+2)+..+2^59.(1+2)
  =2.3+2^3.3+…+2^59.3
  =3.(2+2^3+…+2^59)
  Vì 3chia hết cho 3 nên 3.(2+2^3+…+2^59) chia hết cho 3
  =A chia hết cho 3
  A=2+2^3+2^4+…+2^57+2^58+2^59+2^60
  =(2+2^3)+(2^2+2^4)+…+(2^57+2^59)+(2^58+2^60)
  =2.(1+2^2)+2^2.(1+2^2)+2^5.(1+2^2)+2^6.(1+2^2)+…2^57.(1+2^2)+2^58.(1+2^2)
  =2.5+2^2.5+2^5.5+2^6.5+…+2^57.5+2^58.5
  =5.(2+2^2+2^5+2^6+…+2^57+2^58)
  = Vì 5 chia hết cho 5 nên 5.(2+2^2+2^5+2^6+…+2^57+2^58) chia hết cho 5
  =A chia hết cho 5
    Mà ưcln(3;5) = 1
  =A chia hết cho (3.5) = A chia hết cho 15
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới