Cho A = 2+2^2+2^3+…+2^60. Chứng tỏ rằng 15 là ước của A

Cho A = 2+2^2+2^3+…+2^60. Chứng tỏ rằng 15 là ước của A

1 bình luận về “Cho A = 2+2^2+2^3+…+2^60. Chứng tỏ rằng 15 là ước của A”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới