Cho a,b thuộc N biết a + b = 96 và ƯCLN(a,b) = 24 tìm a và b

Cho a,b thuộc N biết a + b = 96 và ƯCLN(a,b) = 24 tìm a và b

1 bình luận về “Cho a,b thuộc N biết a + b = 96 và ƯCLN(a,b) = 24 tìm a và b”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới