cho biểu thức A=1+4 mũ 2 +4 mũ 3 +….+4 mũ 100 tìm số dư trong phép chia A cho 17

cho biểu thức A=1+4 mũ 2 +4 mũ 3 +….+4 mũ 100 tìm số dư trong phép chia A cho 17

1 bình luận về “cho biểu thức A=1+4 mũ 2 +4 mũ 3 +….+4 mũ 100 tìm số dư trong phép chia A cho 17”

 1. Giải đáp:
   A=1+4^2+4^3+…4^100
  A=1+(4^2+4^3+…+4^100)
  A=1+[(4^2+4^3+4^4+4^5)+…+(4^97+4^98+4^99+4^100)
  A=1+[4^2(1+4+4^2+4^3)+…+4^97(1+4+4^2+4^3)
  A=1+[(1+4+4^2+4^3)(4^2+…+4^97)]
  A=1+[85.(4^2+…+4^97)]
  A=85.(4^2+…+4^97)$\vdots$17
  A=1+85.(4^2+…+4^97):17 dư 1
  ⇒A:17 dư 1
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới