Cho biểu thức A=x-5/x-3. Tìm số nguyên x để biểu thức A đạt giá trị nhỏ nhất

Cho biểu thức A=x-5/x-3. Tìm số nguyên x để biểu thức A đạt giá trị nhỏ nhấtViết một bình luận

Câu hỏi mới