Cho điểm A nằm trên tia Om sao cho OA = 5cm, gọi B là 1 điểm trên tia đối của tia Om sao cho OB = 7cm a. Vẽ hình và tính AB b

Cho điểm A nằm trên tia Om sao cho OA = 5cm, gọi B là 1 điểm trên tia đối của tia Om sao cho OB = 7cm
a. Vẽ hình và tính AB
b. Gọi K là trung điểm của AB. Tính KB, OK
c. K thuộc tia nào trong OA, OB

1 bình luận về “Cho điểm A nằm trên tia Om sao cho OA = 5cm, gọi B là 1 điểm trên tia đối của tia Om sao cho OB = 7cm a. Vẽ hình và tính AB b”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,Hình trên Độ dài đoạn AB = OA + OB                                                 
                                               = 5 + 7                                                   
                                               = 12 cm 
  b,Vì K là trung điểm của AB nên KA = KB = 7 cm . Vậy KB = 7 cm
  OK = KA – OA 
        = 7 – 5 
        = 2 cm
  c,K thuộc tia OB vì điểm K nằm trên tia OB 

  cho-diem-a-nam-tren-tia-om-sao-cho-oa-5cm-goi-b-la-1-diem-tren-tia-doi-cua-tia-om-sao-cho-ob-7cm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới