Cho điểm M nằm giữa 2 điểm A và B a)Tính AB bt AM =3cm,BM=3cm b)Tính AM bt AB=7cm,BM=3cm c)Tính BM nếu AM=5cm,AB=12cm

Cho điểm M nằm giữa 2 điểm A và B
a)Tính AB bt AM =3cm,BM=3cm
b)Tính AM bt AB=7cm,BM=3cm
c)Tính BM nếu AM=5cm,AB=12cmViết một bình luận