Cho đoạn CD = 8cm điểm O thuộc đoạn CD . Gọi M là trung điểm OC , N là trung điểm DO . Tính MN

Cho đoạn CD = 8cm điểm O thuộc đoạn CD . Gọi M là trung điểm OC , N là trung điểm DO . Tính MNViết một bình luận

Câu hỏi mới