cho đoạn thẳng AB dài 6 cm gọi C là trung điểm của AB Lấy d và e là hai hai điểm thuộc đường thẳng AB Sao cho AD = BE = 2 c

cho đoạn thẳng AB dài 6 cm gọi C là trung điểm của AB Lấy d và e là hai hai điểm thuộc đường thẳng AB Sao cho AD = BE = 2 cm Vì sao C là trung điểm của đường thẳng DEViết một bình luận

Câu hỏi mới