Cho góc bẹt xOy, ba tia Om, On, Op cùng thuộc một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy. Có bao nhiêu góc đỉnh O, kể tên các

Cho góc bẹt xOy, ba tia Om, On, Op cùng thuộc một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy. Có bao nhiêu góc đỉnh O, kể tên các góc đó?

2 bình luận về “Cho góc bẹt xOy, ba tia Om, On, Op cùng thuộc một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy. Có bao nhiêu góc đỉnh O, kể tên các”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có 10 góc đỉnh O. Đó là các góc xOm, xOn, xOp, xOy, mOn, mOp, mOy, nOp, nOy, pOy
   

  cho-goc-bet-oy-ba-tia-om-on-op-cung-thuoc-mot-nua-mat-phang-co-bo-la-duong-thang-y-co-bao-nhieu

  Trả lời
 2. Các góc đỉnh O  là:
  +hat{xOm}
  +hat{xOn}
  +hat{xOp}
  +hat{xOy}
  +hat{mOn}
  +hat{mOp}
  +hat{mOy}
  +hat{nOp}
  +hat{nOy}
  +hat{pOy}
  Như vậy có tất cả 10 góc đỉnh O 
   

  cho-goc-bet-oy-ba-tia-om-on-op-cung-thuoc-mot-nua-mat-phang-co-bo-la-duong-thang-y-co-bao-nhieu

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới