Cho hai điểm A và B thuộc tia Oz sao cho OA=4cm;OB=8cm.C là điểm thuộc tia đối của tia Oz sao cho OC=4cm.Khi đó O và A lần lư

Cho hai điểm A và B thuộc tia Oz sao cho OA=4cm;OB=8cm.C là điểm thuộc tia đối của tia Oz sao cho OC=4cm.Khi đó O và A lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng

1 bình luận về “Cho hai điểm A và B thuộc tia Oz sao cho OA=4cm;OB=8cm.C là điểm thuộc tia đối của tia Oz sao cho OC=4cm.Khi đó O và A lần lư”

 1. *Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi tia đối của tia Oz là tia Oy.
  · O là trung điểm của đoạn thẳng AC vì:
  OC = OA = $\frac{AC}{2}$ = 4(cm)
  · A là trung điểm của đoạn thẳng OB vì:
  OA = AB = $\frac{OB}{2}$ = 4(cm)
  Vậy: O và A lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AC và OB.
  Chọn đáp án C. AC và OB.

  cho-hai-diem-a-va-b-thuoc-tia-oz-sao-cho-oa-4cm-ob-8cm-c-la-diem-thuoc-tia-doi-cua-tia-oz-sao-ch

  Trả lời

Viết một bình luận