Cho hai điểm A và B thuộc tia Oz sao cho OA=4cm;OB=8cm.C là điểm thuộc tia đối của tia Oz sao cho OC=4cm.Khi đó O và A lần lư

Cho hai điểm A và B thuộc tia Oz sao cho OA=4cm;OB=8cm.C là điểm thuộc tia đối của tia Oz sao cho OC=4cm.Khi đó O và A lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng
A. AB và AC B. AC và AB C. AC và OB D. OB và AC

1 bình luận về “Cho hai điểm A và B thuộc tia Oz sao cho OA=4cm;OB=8cm.C là điểm thuộc tia đối của tia Oz sao cho OC=4cm.Khi đó O và A lần lư”

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Cho hai điểm A và B thuộc tia Oz sao cho OA=4cm;OB=8cm.C là điểm thuộc tia đối của tia Oz sao cho OC=4cm.Khi đó O và A lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng.
        A. AB và AC
       B. AC và AB
       C. AC và OB
       D. OB và AC.
  Trả lời :
  Khi đó A là trung điểm của đoạn thẳng OB
  O là trung điểm của đoạn thẳng AC 
   

  cho-hai-diem-a-va-b-thuoc-tia-oz-sao-cho-oa-4cm-ob-8cm-c-la-diem-thuoc-tia-doi-cua-tia-oz-sao-ch

  Trả lời

Viết một bình luận