Cho hình thang cân ABCD có AC = 5 cm ; AD = 6 cm . Tính DB và BC

Cho hình thang cân ABCD có AC = 5 cm ; AD = 6 cm . Tính DB và BC

2 bình luận về “Cho hình thang cân ABCD có AC = 5 cm ; AD = 6 cm . Tính DB và BC”

 1. Giải
  Vì ABCD là hình thang cân có độ dài 2 cạnh bên bằng nhau
  => AD = BC = 6cm
  Vì ABCD là hình thang cân có độ dài 2 đường chéo bằng nhau
  => AC = BD = 5cm
  Đáp số : DB = 5cm
                BC = 6cm

  Trả lời
 2. Hình thang cân ABCD trong đó AC và DB là hai đường chéo của hình thang ABCD
  AD và  BC là hai cạnh bên của hình thang cân.
  Áp dụng tính chất của hình thang cân ta có:
  AD  = BC = 6cm
  AC   = DB= 5cm 
  => DB = 5cm
          BC = 6cm 
  #phamngockyduyen
  xin hay nhất
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới