cho mảnh vườn hcn chiều dài 30m chiều rộng 15 bồn hoa nằm trong mảnh vườn có hình thoi { biết 1 m2 trồng 4 bông hoa a} tính c

cho mảnh vườn hcn chiều dài 30m chiều rộng 15 bồn hoa nằm trong mảnh vườn có hình thoi { biết 1 m2 trồng 4 bông hoa
a} tính chu vi hcn
b} tính diện tích bồn hoa hình thoi
c} tính số lượng hoa trồng đc

2 bình luận về “cho mảnh vườn hcn chiều dài 30m chiều rộng 15 bồn hoa nằm trong mảnh vườn có hình thoi { biết 1 m2 trồng 4 bông hoa a} tính c”

 1. Giải
  a) Chu vi mảnh vườn là :
  2(30+15) = 90 (m)
  b) Diện tích bồn hoa hình thoi là :
  30 . 15 : 2 = 225 (m^2)
  c) Số lượng hoa trồng được là :
  225 : 1 xx 4 = 900 (bông) 
  Đáp số : ……….

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Chu vi mảh vườn là:
  2(30+15)=90 (m)
  b) Diện tích bồn hoa hìh vuôg là:
  30.15:2=225 (m²)
  c) Số lượg hoa trồng được là:
  225÷1×4=900 ( bông )
  Đáp số:a.90m
             b.225m²
             c.900 bôg

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới