Cho một hình chữ nhật,nếu ta giảm chiều dài 5cm và tăng chiều rộng 5cm,thì được một hình vuông có chu vi là 132cm.Tính diện t

Cho một hình chữ nhật,nếu ta giảm chiều dài 5cm và tăng chiều rộng 5cm,thì được một hình vuông có chu vi là 132cm.Tính diện tích hình chữ nhạt đó?

2 bình luận về “Cho một hình chữ nhật,nếu ta giảm chiều dài 5cm và tăng chiều rộng 5cm,thì được một hình vuông có chu vi là 132cm.Tính diện t”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài giải
  Cạnh hình vuông có chu vi 132 cm :  132: 4= 33 ( cm)
  Chiều dài hình chữ nhật: 33+ 5 = 38 (cm)
  Chiều rộng hình chữ nhật: 33-5= 28 (cm)
  Diện tích hình chữ nhật: 38 x 28= 1064 ( cm²)
  Đ/ số: 1064 cm²
   

  Trả lời
 2. Answer :
  Khi giảm chiều dài đi 5 cm và tăng chiều rộng lên 5 cm  thì chu vi của hình chữ nhật không thay đổi .
  Chu vi hình chữ nhật ban đầu là 132cm
  Nửa chu vi hình chữ nhật là : 
  132 : 2 = 66(cm)
  Hiệu của chiều dài và chiều rộng là:
  5+5=10(cm)
  Chiều dài hình chữ nhật là : 
  (66+10):2= 38(cm)
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
  38 – 10 = 28(cm)
  Diện tích hình chữ nhật là :
  38 xx 28 = 1064(cm^2)
  Đáp số : 1064cm^2
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới