cho n điểm trong đó ko có ba điểm nào thẳng hàng.Cứ 2 điểm ta vẽ dc 1 đường thẳng.Biết rằng có 1035 đường thẳng .Tính n?

cho n điểm trong đó ko có ba điểm nào thẳng hàng.Cứ 2 điểm ta vẽ dc 1 đường thẳng.Biết rằng có 1035 đường thẳng .Tính n?Viết một bình luận

Câu hỏi mới