cho p và p+4 (p>3) là các snt. chung to rang p+8 là hợp sso

cho p và p+4 (p>3) là các snt. chung to rang p+8 là hợp sso

1 bình luận về “cho p và p+4 (p>3) là các snt. chung to rang p+8 là hợp sso”

 1. #”B”
  – Vì p là số nguyên tố và p > 3 nên p có dạng p = 3k + 1 hoặc p = 3k + 2
  +) Với p = 3k + 1 thay vào p + 4, ta có:
  p + 4 = 3k + 1 + 4 = 3k + 5 ™
  +) Với p = 3k + 2 thay vào p + 4, ta có: 
  p + 4 = 3k + 2 + 4 = 3k + 6 = 3 (k + 2) (loại)
  +) Thay p = 3k + 1 vào p + 8, ta có:
  p + 8 = 3k + 1 + 8 = 3k + 9 = 3 (k + 3) => Hợp số (đpcm)
  Vậy p + 8 là hợp số.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới