cho S=2 mũ 1 + 2 mũ 2 + 2 mũ 3 + ….. + 2 mũ 100 tìm chữ tận cùng của s

cho S=2 mũ 1 + 2 mũ 2 + 2 mũ 3 + ….. + 2 mũ 100
tìm chữ tận cùng của s
Viết một bình luận