Cho tam giác ABC cân tại A .Tia phân giác A cắt BC tại M. Trên AB lấy E, trên AC lấy F sao cho AE=AF, BF cắt EC tại N a) Tam

Cho tam giác ABC cân tại A .Tia phân giác A cắt BC tại M. Trên AB lấy E, trên AC lấy F sao cho AE=AF, BF cắt EC tại N
a) Tam giác AMB=tam giác AMC
b) AM là trung trực của BC
c) BN=CN

1 bình luận về “Cho tam giác ABC cân tại A .Tia phân giác A cắt BC tại M. Trên AB lấy E, trên AC lấy F sao cho AE=AF, BF cắt EC tại N a) Tam”

 1. a, Xét ΔAMB và ΔAMC có:
  AB=AB(ΔABC cân)
  AM chung
  B=C (ΔABC cân)
  ⇒ ΔAMB=ΔAMC(c-g-c)
  c, Ta có: ΔAMB=ΔAMC (ý a)
  ⇒ MB=MC ( 2 cạnh t/ứ)
  ⇒ M là trung điểm của cạnh BC
  ⇒ AM là đường trung tuyến của cạnh BC
  Mà: ΔABC cân tại A
  ⇒ AM đồng thời là đường trung trực của cạnh BC
  c, Xét ΔMBN và ΔMCN có:
  BMN=CMN(=90 độ)
  MN chung
  BM=MC
  ⇒ ΔMBN=ΔMCN (cgv-cgv)
  ⇒ BN=CN (2 cạnh t/ứ)
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới