cho tổng S = 3+3^2 +3^3+3^4+3^5+3^6+3^7+3^8. chứng tỏ Rằng S chia hết cho 30 mấy anh chị lớp lớn giỏi toán giúp em với mai em

cho tổng S = 3+3^2 +3^3+3^4+3^5+3^6+3^7+3^8. chứng tỏ Rằng S chia hết cho 30
mấy anh chị lớp lớn giỏi toán giúp em với
mai em thi r

1 bình luận về “cho tổng S = 3+3^2 +3^3+3^4+3^5+3^6+3^7+3^8. chứng tỏ Rằng S chia hết cho 30 mấy anh chị lớp lớn giỏi toán giúp em với mai em”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a có : S = 3 + 33 + 35 + 37 +….+ 331
              S = (3 + 33) + (35 + 37) +….+ (329 + 331)
                S = 3 ( 1+9)  + 35 (1+9) + ….+ 329 (1+9)
             S  = 3. 10    + 35 .10 +…..+ 329 .10
             A   =   30      +  34 .(3.10)     + ….+  328 .(3.10)
              A  =    30     +  34 . 30      + …+ 328 . 30
             A   =   30 .(1 + 34 + …..+ 328) chia hết cho 30
                   Vậy tổng trên chia hết cho 30

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới