Cho trước 7 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi tổng số đường thẳng vẽ đượ

Cho trước 7 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi tổng số đường thẳng vẽ được là bao nhiêu?
A. 25
B. 21
C. 23
D. 17

1 bình luận về “Cho trước 7 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi tổng số đường thẳng vẽ đượ”

 1. không có ba điểm nào thẳng hàng.
  Chọn 1 điểm trong số 7 điểm đã cho kẻ với 6 điểm còn lại,được 6 đường thẳng.Làm tương tự với 6 điểm còn lại,được:
                         7·6=42 (đường thẳng)
  Nhưng như vậy,mỗi đường thẳng được tính 2 lần.Vậy số đường thẳng thực tế là:
                            42÷2=21 (đường thẳng)
  ⇒Chọn B.21

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới