cho x:y= căn 6 và y:z= căn 21 thì x:z = căn a . tìm a?

cho x:y= căn 6 và y:z= căn 21 thì x:z = căn a . tìm a?Viết một bình luận

Câu hỏi mới